Monthly Archives: mei 2012

1. Het Politieke Schijnproces in Vlaanderen tegen Stefan Wijkamp en Joop Glimmerveen

Op zaterdag 10 maart 2007 organiseerde Blood & Honour Nederland en Vlaanderen – Traditional een SS-Memorial op de Duitse militaire begraafplaats in Lommel in België, waarbij bijna 200 kameraden en kameraadskes aanwezig waren. Tot de sprekers behoorden Stefan Wijkamp en Joop Glimmerveen. Tegen beiden werd door de Belgische justitie vervolging ingesteld. Volgens een schrijven van de Belgische aan de Nederlandse autoriteiten spitste Glimmerveen zijn rede toe op de aanwezigheid van vreemdelingen en de verheerlijking van het nazisme. Waar de rede van Wijkamp zich volgens de Belgische justitiële autoriteiten op toespitste, is niet bekend, maar dat zal wel op hetzelfde zijn geweest.

Continue reading

Mededeling nr. van 8 mei 2012

Vandaag, 8 mei, is het precies 67 jaar geleden dat in 1945 de Duitse Weermacht en de Waffen-SS na de dood van de Führer de jarenlange offervolle en schier bovenmenselijk zware afweerstrijd voor het behoud van Europa moesten staken tegen de overmacht in het oosten van de bolsjewistische Aziatische horden van massamoordenaar Josef Stalin die moordend, verkrachtend en plunderend door het oosten van Europa trokken, en in het westen tegen de voor een groot deel uit cultuurvandalen be-staande terreurlegers van de plutocratieën onder leiding van de naar de wereldheerschappij strevende oorlogsmisdadiger Roosevelt die bewust de Tweede Wereldoorlog uitlokte, en de imperialist en oorlogsmisdadiger Churchill die beiden met terreurbombardementen half Europa in puin deden verande-ren en een genadeloze slachting aanrichtten onder weerloze ouden van dagen, vrouwen en kinderen waaronder velen die zij zogenaamd kwamen bevrijden.

Continue reading